The robber is in jail now, but after the court tomorrow, he will be sent to prison. Phân biệt từ Jail và Prison.

Jail” và “Prison” có gì khác nhau? Hai từ này đôi khi vẫn được người nói tiếng Anh sử dụng thay thế cho nhau với nghĩa chung là nơi giam giữ tội phạm , đôi khi bạn vẫn nghe thấy “Luyện was just realeased from a prison last week. I had no idea he was in jail!”.  Tuy nhiên, thực sự là vẫn có một sự khác biệt trong cách sử dụng hai từ “jail” và “prison” mà muốn sử dụng chính xác bạn cần phải hiểu rõ. Hôm nay, English4ALL sẽ giúp bạn phân biệt hai từ này nhé.

Jail

Jail” thường được vận hành bởi chính quyền địa phương, thuộc sở cảnh sát hoặc chính quyền hạt (county government). Mục đích của một “jail” là giam giữ ai đó trong một thời gian ngắn hạn trong khi họ đang đợi ngày ra tòa (trial date) hoặc đợi chuyển tới một “prison” khi họ đã bị tòa án chính thức kết tội (convict). Như vậy, jail có thể được hiểu như trại tạm giam trong tiếng Việt.

 

Prison

Prison” thường do một bang (như ở Mỹ) hoặc chính quyền liên bang điều hành. Từ “penitentiary” có thể được dùng để chỉ một nhà tù liên bang (federal prison). Một người phải chịu án tù (send to prison) sau khi bị tòa án kết tội phạm phải một tội nghiêm trọng (serious crime). Một tội nghiêm trọng có thể là trộm cắp (stealing) hay giết người (murder). Một tù nhân sẽ được gọi là “a prisoner” trong khi từ “inmate” lại dùng chỉ chung một người đang bị giam giữ, bất kể ở “jail” hay “prison”. Do đó, “prison” tương đương với Trại giam, trại cải tạo trong tiếng Việt.

Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ (exception) đối với tội phạm đã bị kết án (convicted criminal) tuy nhiên nếu án phạt tù ngắn hạn, ví dụ như ở bang Florida- Mỹ, tù nhân có thể chấp hành án phạt tù dưới 364 ngày ở “jail” mà không bị chuyển tới “prison”. Tuy nhiên, mỗi nước lại có quy định khác, ở Anh Quốc, “jails” thường không được sử dụng, trong khi ở Canada, hệ thống trại tạm giam (jail) lại do chính quyền cấp tỉnh quản lý (provincial governments)

Prison 2

Cả nhà tù và trại tạm giam đều có những chương trình như tư vấn cai nghiện (substance abuse counseling) và các chương trình việc làm (work release programs) để giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng (rehabilitate). Một phạm nhân có thể được ân xá (on parole) nếu như cải tạo tốt.

Để sử dụng đúng từ “jail” hay “prison”, cần phải hiểu rõ đúng trường hợp của tù nhân như trong ví dụ dưới đây:

“The police took the robber to jail and he will stay there until he is convicted of the crime.”

(Cảnh sát tạm giam tên cướp, và hắn sẽ ở đó đợi cho đến khi bị kết tội)

“The robber is now in prison serving his sentence of 10 years, but he may get out early on parole after 8 years.”

(Tên cướp bị giam vào tù để chấp hành bản án 10 năm, nhưng hắn có thể được ân xá sau 8 năm)

Hoàng Huy.

Bản quyền thuộc về English4all.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *