Tiếng Anh Online - Tiếng Anh cho mọi người

Có 6 bài viết được tìm thấy
Đề thi chọn học sinh năng khiếu Lớp 6 cấp Huyện (Có đáp án)
National Economics University - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hanoi National University of Education - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội; Hanoi University of...
Thành ngữ trong Tiếng Anh được gọi là "Idiom". Là một câu chứa đựng ngữ pháp hoàn chỉnh. Được sử dụng nhiều trong giao tiếp và mang nghĩa ẩn dụ, ẩn chứa những...
Những câu trọng âm thường gặp trong các kỳ thi lớp 5 lên lớp 6 được tổng hợp lại trong 100 câu dưới đây. Hi vọng sẽ giúp được các em học sinh đạt trọn điểm...
.........................she like English? Yes, she.............................. 2. My father ...............................not drink coffee every...
Trong tiếng anh thì Hiện Tại Đơn là một trong những thì rất quan trọng. Diễn tả một hành động hay những sự việc mang nghĩa chung chung, tổng quát, lặp đi lặp...