Word Search Challenge 2: Fruits

Bạn có thích ăn trái cây không? Hôm nay English4ALL đã giấu tất cả 12 loại trái cây (fruits) vào trong ô chữ này, bạn có thể giúp tìm ra chúng đang “nấp” ở đâu không? Hãy thử tài nhanh mắt và từ vựng Tiếng Anh của bạn về các loại trái cây nào. Càng nhanh càng tốt nhé. All aboard!

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally, backwards or forwards.

T F P Y M V X K X Y V Z
C G P A R V N R L Q M S
F P Q N N R D T N N T G
T M I A M B E C K R F R
H Z X N R J H B A T T A
O F Y A E E Z W P O F P
N R J B R A B K C S E E
O R A R H E P I Q L A F
L Z Y N R B R P P N L R
E L N R G P F P L Y J U
M M Y R A E A Z D E M I
L E M O N K W R A E P T

Fruits 2

Bạn có tìm được những loại trái cây này không?

apple grapefruit pear
apricot lemon pineapple
banana melon raspberry
cherry orange strawberry

Hoàng Huy

Bản quyền thuộc về English4all.vn