Actually, Really hay In fact?

 

Actually, Really và In fact đều là những từ thường gặp trong giao tiếp hàng ngày, hay được sử dụng để nhấn mạnh tính chất thật – thực sự của sự việc. Hiểu mơ hồ sự tương đồng giữa các từ này đôi khi làm bạn bối rối khi sử dụng hoặc sử dụng không chính xác mà không biết. Tuần này, tàu EFA dừng ở ga Stop-Confusing (Thôi đừng phân vân) sẽ cung cấp cho các bạn vài lưu ý nhỏ về sự khác biệt giữa những từ này nhé.

1. ACTUALLY :

– Được sử dụng nếu bạn nhấn mạnh sự thật về điều gì đó, thường ngược lại với những điều người ta có thể nghĩ đến.

Ví dụ: All the characters in this novel actually existed.

(Các nhân vật trong tiểu thuyết này đều thực sự tồn tại.)

(Người khác có thể nghĩ rằng các nhân vật đó đều là hư cấu, trong khi họ đều có thật!!!!)

– Actually cũng đươc sử dụng để nói về một điều gì đó đáng ngạc nhiên. Nhớ đặt Actually ngay đằng trước điều gây ngạc nhiên mà bạn nói nhé!

Ví dụ: I was actually cruel sometimes

(Thỉnh thoảng tôi cũng ác vãi.)

(Ai cũng nghĩ bạn hiền cho đến khi bạn nói ra là bạn cũng ác. Ngạc nhiên chưa?)

– Nếu bạn muốn bổ sung thêm thông tin, cụ thể hóa hoặc chỉnh sửa lại một ý gì nói trước đó, cũng có thể dùng actually.

            Ví dụ: Mr Nam is a schoolteacher. A university lecturer, actually.

            (Thầy Nam là một giáo viên. Một giảng viên đại học, thì đúng hơn)

Ở cách dùng này, actually tương tự như to be precise, in fact.

Nếu thông tin dẫn thêm không chỉ là một từ hay cụm từ, mà là một mệnh đề, nên dùng

in actual fact / as a matter of fact

Ví dụ: I got so bored with the play at Soho last night that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before it’d finished.

(Tôi chán vở kịch ở Soho tối qua đến mức thực tế là tôi đã ngủ gật trước khi hạ màn)

 

– Khi actually được đặt ở cuối câu, nó khẳng định một tin mà người nghe không chờ đợi:

Ví dụ: I don’t suppose you’ve eaten all my apples in the fridge, have you?  

~ I have, actually.

(Tao không mong là mày đã chén hết chỗ táo của tao trong tủ lạnh?  Uh, thực ra tao ăn hết mất rồi)

2. REALLY:

– Được sử dụng để nhấn mạnh điều mà bạn đang nói (thường trong hội thoại thôi nhé!!!)

Ví dụ: I really enjoyed that movie!  (Tớ thích bộ phim ấy cực!)

– Nếu sử dụng really trước một tính từ hay trạng từ, sẽ có nghĩa tương tự như “very”

Ví dụ: This is really/very serious (Chuyện này rất nghiêm trọng.)

Bạn có thể nói : My dog is really clever hay My dog really is clever  đều đúng và đều diễn tả là con chó của bạn khôn. Tuy nhiên, nếu dùng really is clever  thì còn diễn tả sự ngạc nhiên của bạn về sự khôn ngoan của con chó, hoặc là bạn đang cố thuyết phục ai đó tin điều đó. Tuy nhiên, trong văn viết trang trọng (formal writing), đừng dùng really nhé, hãy sử dụng very hoặc extremely

–       Dùng really trong câu hỏi nếu bạn mong đợi người ta trả lời là KHÔNG!

Ví dụ: Do you really wanna die? (Mày muốn chết thật ah?)

Trong hội thoại, Really còn hay được dùng để biểu thị sự ngạc nhiên, bất ngờ về một điều gì đó, gần như một than từ.

Ví dụ: I drunk 3 bottles of wine last night.—- Really?

(Tối qua tau làm 3 chai.—-Thật á??)

  • ACTUALLY nhấn mạnh tính chính xác điều mà bạn nói, còn REALLY thì chỉ nhấn mạnh điều đó thôi, chinh xác hay không không cần biết
  • Không được dung ACTUALLY để diễn tả những điều đang diễn ra ở hiện tại, hơn là trong quá khứ hay tương lai. Thay vào đó, sử dụng presently, at present hay right now nhé!!!

She is presently developing a new project (NOT actually developing).

  • ACTUALLY, IN FACT có thể đứng đầu câu, còn REALLY thì hiếm khi.

Hoàng Huy.

Bản quyền thuộc về English For All (EFA)  

 

Comments are closed.