Inspirational Quotes for Language Learners – Danh ngôn truyền cảm hứng cho người học ngoại ngữ.

Con đường chinh phục một ngôn ngữ mới không hề dễ dàng, nó luôn đòi hỏi sự kiên trì và chăm chỉ không ngừng nghỉ của người học. Đã khi nào trên con đường ấy bạn cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản, không tìm thấy động lực cho mình để bước tiếp…..Bắt đầu từ chuyến tàu này, ga Weekend Gossip của English4ALL sẽ lần lượt giới thiệu tới các bạn các phương pháp tự cải thiện động lực (motivation) để bạn luôn có thể học tiếng Anh với niềm hứng thú, sự ham thích cao độ nhất. Một trong những phương pháp đầu tiên đó là: lắng nghe lời của các danh nhân. Thật vậy, các bậc hiền triết, các học giả lỗi lạc của thế giới đã từng để lại những danh ngôn bất hủ về lợi ích của việc học ngoại ngữ. Bạn đã bao giờ nghe thấy những danh ngôn này chưa??? Hãy lưu giữ chúng như những lời nhắc nhở, hãy nhẩm đọc lại vào những lúc bạn cảm thấy chán nản nhé.

Quote 4Quote 3Quote 2Quote 1 

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.

‒Nelson Mandela

 

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.

‒Frank Smith

 

The limits of my language are the limits of my world.

‒Ludwig Wittgenstein

 

Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can; there will always come a time when you will be grateful you did.

‒Sarah Caldwell

 

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

‒Chinese Proverb

You can never understand one language until you understand at least two.

‒Geoffrey Willans

 

To have another language is to possess a second soul.

‒Charlemagne

 

Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.

‒Johann Wolfgang von Goethe

 

Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.

‒Rita Mae Brown

 

Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.

‒Oliver Wendell Holmes

Hoàng Huy

Bản quyền thuộc về English4ALL.vn