English4All

 

THÔNG ĐIỆP NGƯỜI SÁNG LẬP

TIẾNG ANH CÓ KHÓ ĐÂU?

Làm thế nào để trả món nợ thiêng liêng với quê hương Việt Nam, đất nước đã nuôi tôi lớn khôn, nơi gia đình thương yêu của tôi ở đó?

Làm thế nào để tỏ lòng biết ơn với nước Anh nơi đã chắp cánh những ước mơ tuổi trẻ của tôi bằng một nền giáo dục tiên tiến?

Những câu hỏi đó luôn ở trong tâm trí tôi suốt những tháng năm học tập và làm việc tại Anh.

Tôi phải làm một điều gì đó…

Tôi đã học nhiều điều, làm nhiều nghề, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho đến một ngày tôi nhận ra Tiếng Anh và khơi nguồn tình yêu với tiếng Anh là niềm đam mê bất tận trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ngăn ngủi bởi lẽ chúng ta luôn muốn làm nhiều điều, nhưng phần lớn chúng ta đều ra đi khi chưa làm được hết, vậy tốt hơn hết ta nên làm trọn vẹn điều ta thích nhất. Niềm tin mạnh mẽ của tôi là đến khi nào phần lớn các bạn trẻ Việt Nam khẳng định rằng “Tiếng Anh có khó đâu?” thì cũng là lúc đất nước chúng ta đang tự tin bước vào thế giới, không chỉ là thế giới đổi thay mạnh mẽ mà chúng ta đang sống, mà còn là thế giới của tri thức và tự do rộng lớn- thế giới của những điều chưa biết.

 

Tôi không phải là thiên tài tiếng Anh, không phải là từ điển sống, không phải là kẻ biết mọi điều trong tiếng Anh- thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của tôi, tôi vẫn là một kẻ ngu dốt cần học hỏi trong suốt 20 năm qua, nhưng tôi biết chắc rằng tôi có thể làm điều gì đó, dù nhỏ nhoi nhất để khơi dậy niềm đam mê trong các trái tim Việt trẻ với thứ ngôn ngữ mà cả thế giới đang nói. Đó là lý do vì sao English For All (EFA) ra đời. Và English4ALL Tube Station là bước đi đầu tiên của chúng tôi. Tôi không rao giảng kiến thức, tôi chỉ đánh thức tình yêu và tiềm năng của chính các bạn như ai đó đã làm vậy với tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi chọn cách này để thay lời cám ơn những người thầy vĩ đại trong cuộc đời tôi. Đó cũng là con đường tôi lựa chọn để yêu đất nước của mình.

 

Tôi tốn đến 26 năm để nhận ra rằng những học sinh tôi muốn dạy nhất trong cuộc đời này không phải là những học sinh giàu có, những con VIP, mà là các em mồ côi ở các làng trẻ SOS, các em học sinh nghèo còn rất nhiều trên đất nước của chúng ta. Tôi muốn và tôi chắc chắn sẽ làm điều đó một cách tự nguyện và miễn phí trước khi tôi rời khỏi thế giới này.  Còn gì tuyệt vời hơn khi, những trẻ em một quốc gia nghèo nàn tự tin sử dụng ngôn ngữ của những quốc gia giàu có nhất. Tôi chưa giàu có đến mức có thể cho mỗi em £1 nhưng tôi đủ quyết tâm để trao cho các em một tia hi vọng tươi sáng của sự đổi thay dù nhỏ bé nhờ sự học.

Tôi hạnh phúc vì biết rằng trong sứ mệnh ấy chắc chắn tôi sẽ không đơn độc.

Nhưng, mọi điều trước khi dễ đều khó, vậy nên, hãy cùng học tập, và cùng thành công!

Hãy để đất nước Việt Nam tự hào vì chúng ta. Đồng hành với tôi, những người Việt yêu tiếng Anh.

 

Hoàng Huy,

Sáng lập EFA -English for All

– Tác giả chính của trang “Tiếng Anh có khó đâu?”

 

English4All

ENGLISH IS EASY, ISN’T IT

How should I do to repay my obligation to Vietnam where I grew up and my beloved family are living in?

How should I do to express my gratitude to The United Kingdom where support my dream to fly high with the leading education?

These questions occupies my mind all the long days when I have been studying and working in the UK.

I have to do something….

I have studied many subjects, done many jobs, and worked in various fields and then one day I actually realised that English and inspiring others to learn English is now an endless passion in my short life. It is short because we tend to have too many things to do but most of us will have gone before finishing them. It much better for us to do the ONE thing we like best. It is my strong belief that when most young Vietnamese people find that English is not so difficult, Vietnam is walking confidently into the world, not only the rapid changing world we live in but also the giant one of knowledge, freedom, and unknown things.

I am not a genius in the English language, nor a walking dictionary, nor a guru in English which is not my mother tongue. I am just a person who have been striving for knowledge for 20 years, but I am sure that I could do something, even with a little effort in order to inspire young Viet hearts to love the language that people are speaking all around the world. That is the reason why English For All (EFA Inc.) came into being. Englis4ALL Tube Station is our first step. I will teach nothing, but wake up your love and your great sleeping potential in the way someone did for me when I was a young boy. I choose the way to say a big “Thanks” to the great teachers that have been in my life. That is also my way to be a patriot.

 

It took me 26 years of my life to realise that the students those I want to teach most are neither well-to-do ones, nor VIP children. They are orphans in SOS villages and numerous poor students across our country. Willingly, I want to complete that mission of love for free before leaving this planet. There will be no greater happiness for me than to see children in our wealth-challenged country confidently speaking the language of the richest nations. I am not so rich in money that I am able to give them £1 each; however, I am rich in P&P (Passion & Patience) enough to give them a little brilliant hope of moving forward thanks to learning.

I would be happy to know that I am not alone in this mission for sure.

Nevertheless, everything is hard before becoming easy; thus, let’s study, let’s succeed.

Let’s make our country, Vietnam proud of us. Go with me, please, Vinglish speakers!

 

Hoang Huy.

Founder of EFA (English for All) –

Main author of the Page “English is Easy, isn’ it?”

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *