Vì sao bạn cần phải phát âm tiếng Anh chuẩn? Why do you need a good English pronunciation?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng không biết tiếng Anh là một điều thật là tệ hại không? Không, điều tệ hại nhất không phải là không biết tiếng Anh, mà là biết tiếng Anh nhưng phát âm không chuẩn. Có rất nhiều lý do đưa ra để trả lời cho câu hỏi: Vì sao bạn cần phải phát âm tiếng Anh chuẩn? Nhiều người nói rằng: Phát âm chuẩn để giúp bạn tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Đúng! Người khác nói rằng: Phát âm chuẩn là một cách để bạn thể hiện rằng bạn đang nói thứ một tiếng Anh sành điệu. Cool. Đúng quá rồi. Một số khác lại cho rằng phát âm chuẩn tiếng Anh là yếu tố quan trọng để bạn hòa nhập nhanh hơn vào môi trường sống ở một nước nói tiếng Anh.Điều này rất chính xác. Còn quan điểm của English4ALL thì sao, chúng mình nghĩ một cách rất đơn giản rằng: Phát âm tiếng Anh chuẩn sẽ giúp cho bạn không “tự giết” chính mình và “giết” nhiều người khác khi sử dụng tiếng Anh. Bạn có tin không? Không tin ah, tốt thôi, hãy lên tàu English4ALL hôm nay tới Weekend Gossip để nghe lời giải thích nhé. All aboard!

POOR ENGLISH PRONUNCIATION CAN “KILL” YOU ONE DAY LIKE THIS.

Một ngày nào đó, phát âm tiếng Anh một cách tồi tệ có thể “giết” chính bạn theo cách như này này:

One day imma gona to Malta to bigga hotell
In the morning i go down to eat a breakfast
I tell the waitress i wanna 2 pisses of toast
She brings me only one piss
I tell her i wanna to piss
She says go to the toilet
I say you dont understand
I want to piss on my plate
She say you better no piss on the plate
You son of a bitch!
I dont even know the lady
And she calls me a son of a bitch

Later

I go to eat at a bigga resturant
The waitress bring me a spoon and
a knife, but no fork!
I tell her i wanna the fuck
She tellin me everyone wanna fuck
I tell her you dont understand
I wanna fucka on the table
She say you better not fuck on the table
You son of a bitch!

So i go back to my room in a hotel
And there is no sheeats on the bed
Call the manager and im tellin him i wanna shit!
He tellin me go to the toilet
I say you dont understand
I wanna shit on my bed!
He say you better not shit on my bed
You son of you bitch!

I go to the check out
and the man in the desk says
Peace on you, i said piss on you too
you son of a bitch!
Im goin back to Italia, Arrivederci

AND CAN KILL MANY OTHERS AS WELL. DON’T BELIEVE,, CHECK IT OUT!

và còn có thể hại nhiều người khác nữa cơ, không tin ah, thử xem này!

Why do you need a proper English pronunciation? Vì sao cần phải phát âm tiếng Anh chuẩn?

Annie Nguyễn.

Bản quyền thuộc về English4all.vn