“How much do you earn a week?”- “A monkey” – Từ lóng chỉ Tiền trong tiếng Anh

Xiền là thứ mà đa số chúng ta đều thích, vì chúng ta đều cần sống, đều cần đến chúng như những tên nô lệ bằng giấy để quan tâm, và trao gửi yêu thương cho mọi người xung quanh. Vậy nên càng nhiều càng tốt. Chúng xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày vì vậy trong mọi ngôn ngữ chúng nó đều có nhiều hơn một cái tên. Chúng ta hãy cùng tàu English4ALL đến ga English on the street để khám phá những nickname thú vị của “money” trong tiếng Anh nhé.