“He is sh*t faced.” Từ lóng tiếng Anh chỉ người say.

Trong những tối cuối tuần, các sàn nhảy, quán bar, quán pub khắp nước Anh luôn đông nghịt người. Tiếng cười, tiếng nói làm cho đường phố náo động và dường như không ngủ, trong đó có rất nhiều tiếng cười, tiếng khóc của những đệ tử lưu linh. Nhưng ngoài cách nói “He got drunk.” thông thường, người Anh còn có cách nào để chỉ những người “không còn tỉnh” vì rượu bia không? English4ALL hôm nay sẽ cùng các bạn đến ga English on the street của ngày thứ Tư để tìm câu trả lời nhé.

 

Trong tiếng Việt, để chỉ những đệ tử lưu linh tối ngày bầu bạn nơi tửu quán, người ta thường hay nói

“Anh ta say rồi,

anh ta xỉn rồi,

anh ta phê rồi,

anh ta thăng rồi………”.

Người Anh và người Mỹ cũng phong phú không kém khi có đến hàng chục từ lóng được sáng tạo ra để gọi những người “đã lên mây” vì bia rượu. Này nhé…

 

American English (Anh Mỹ)

British English (Anh Anh)

1. Buzzed

2. Blasted

3. Canned

4. Croked

5. Destroyed

6. Fried

7. Groggy

8. Hammered

9. Hooched up

10. Juiced

11. Liquored-up

12. Loaded

13. Looped

14. Obliterated

15. Plowed

16. Polluted

17. Rat-assed

18. Ripped

19. Sh*t-faced

20. Sloshed

21. Smashed

22. Stewed

23. Stinko

24. Tanked

25. Three-sheets-to-the-wind

26. Tight

27. Tipsy

28. under-the-influence

29. Under-the-table

30. Wasted

31. Woozy

32. Wrecked

1. Arseholed

2. Battered

3. Bladdered

4. Blotto

5. Bollocksed

6. Boozed-up

7. Caned

8. Cucumbered

9. Drunk as a lord

10. Drunk as a skunk

11. Fannied

12. Far gone

13. Fecked

14. Lagered up

15. Legless

16. Off one’s face

17. Off one’s tits

18. Paralytic

19. Pissed

20. Plastered

21. Rat-Arsed

22. Ruined

23. Slaughtered

24. Sloshed

25. Trollied

26. Trousered

27. Twatted

28. Wankered

29. Wazzocked

30. Whammed

 

Bạn có biết?

  • Người mà thường xuyên say xỉn, bê tha rượu chè được gọi là drunkard.
  • Ngược lại với say chắc chắn là tỉnh, ngược lại với drunk chắc chắn là sober, và người ta thường hay ví bằng câu thành ngữ as sober as a judge (tỉnh như quan toà), còn để ví người say, người ta thường hay nói : as drunk as a skunk/a lord.Thực ra a skunk, con chồn hôi hoàn toàn không hề uống rượu để mà say hay tỉnh, chẳng qua vì từ skunk này là số ít từ có âm gần giống như drunk.

Hoàng Huy.

Bản quyền thuộc về www.english4all.vn