Who invented America? Nope, Christopher columbus DISCOVERED it. Phân biệt Invent/Invention vs Discover/Discovery

Trong giao tiếp tiếng Anh nói và viết, đã bao giờ bạn nhầm lẫn hoặc lúng túng về cách dùng của các từ trên đây Invent/Invention – Discovery/Discovery không? Kết quả tạo ra đều là một điều gì đó mơi mẻ, tuy nhiên hai cặp từ này lại có một sự khách biêt rất lớn. Hãy lên ngay chuyến tàu English4ALL hôm nay tới ga Stop Confusing để được giải thích. All aboard!

 

Không ít người đã tin rằng “invent” và “discover” đều là một, có thể dùng lẫn, thay thê cho nhau, đều được dịch là “tìm ra” “khám phá ra…” Rất tiếc, họ đã nhầm lẫn. Trên thực tế, cách sử dụng hai từ này rất khác nhau về bản chất.

 

1. DISCOVER/DISCOVERY

DISCOVER (verb)là hành động khám phá ra một điều gì đó mới (phát hiện), điều đó thực ra đã tồn tại từ trước khi được khám phá ra. Kết quả của discover là discovery (noun). Một vài ví dụ của discovery là Châu Mỹ, là sao Hoả, luật vạn vật hấp dẫn của Newton, hay một nguyên tố hoá học…….Trước khi Christopher Columbus “tìm ra” Châu Mỹ, nó vẫn ở đó, có từ rất lâu đời, tuy nhiên người ta không biết đến sự tồn taị của nó cho đến khi ông khám phá ra và đặt tên.

Ví dụ: Thanks to an apple, Newton discovered what we now call gravity.

(Nhờ có một trái táo, Newton đã khám phá ra thứ mà bây giờ chúng ta gọi là trọng lực)

Trước khi Newton khám phá ra quy luật và đặt trên là “trọng lực”, khái niệm đó vẫn tồn tại, có từ rất lâu trước đó. Nó là thứ có sẵn, Newton chỉ là người phát hiện ra và gọi tên.

 

 

2. INVENT/INVENTION

INVENT là hành động tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới (phát minh), chưa từng tồn tại trước đó. Thành quả của invent là invention (noun) Một vài ví dụ của invention là phát minh ra bánh xe (wheel), xe hơi (automobile), cái TV, điện thoại…Trước khi Bell phát minh ra cái điện thoại, chưa ai biết và hình dung ra được điện thoại nó là cái gì?

 

Ví dụ: One of the greatest Chinese inventions is paper.

(Một trong những phát minh vĩ đại nhất của Trung Quốc đó là giấy)

Trước khi người Trung Quốc tạo ra cái mà chúng ta bây giờ gọi là giấy, loài người không hề biết đến khái niệm giấy là gì, giấy chưa hề tồn tại trước đó. Nó là thứ không có sẵn, người ta phải tạo ra nó chứ không thể tìm kiếm từ đâu ra được.

 

 

Nói tóm lại, đã có ai đó khám phá (discover) ra dòng điện (electricity) vì đó là thứ quy luật đã có sự trong tự nhiên, sớm hay muộn người ta cũng sẽ tìm ra sự di chuyển của các hạt electron, và đã có ai đó phát minh (invent), tạo ra máy phát điện (electric generator), trước đó chưa từng có cái máy này.

 

Hoàng Huy.

Bản quyền thuộc về English4ALL.vn