How to ask about health / life in English – Hỏi thăm sức khoẻ bằng tiếng Anh như thế nào?

Sức khoẻ là vốn quý nhất trong cuộc sống, vậy nên trong hầu hết các ngôn ngữ, khi gặp ai đó mà bạn đã biết, việc hỏi thăm họ về sức khoẻ và cuộc sống luôn là một phép xã giao thường thức. Trong tiếng Anh, có rất nhiều câu hỏi, nhiều cụm từ để hỏi điều này hơn là How are you?. Bạn đã biết bao nhiêu cách hỏi thăm sức khoẻ và trả lời bằng tiếng Anh? Hãy cùng English4ALL học thêm những cách khác trong tại How to…..in English tuần này nhé. All aboard.

 

 1. NHỮNG CÁCH HỎI THĂM SỨC KHOẺ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

How are you?/How are you today?

Đây là cách hỏi thông thường nhất, nhưng không phải người Anh lần nào gặp nhau cũng dùng câu này. Hãy cùng học thêm những câu khác nhé.

How’s things?

Là câu hỏi chung về sức khoẻ và cuộc sống. Bạn có thể trả lời về sức khoẻ, công việc hay cuộc sống cá nhân.

How’s it going?

Cách hỏi này tương tự như câu trên nhưng gần gũi hơn.

 

How are you getting on?

Là câu hỏi về sức khoẻ nhưng người trả lời có thể đưa ra những thông tin chung chung về cuộc sống của họ.

 

How have you been?

Là cách hỏi về cuộc sống của ai đó (công việc – đời tư)

 

What have you been (getting) up to?

Là câu hỏi về những việc mà người được hỏi làm gần đây. Thường để cập đến cuộc sống gia đình, không phải công việc.

 

I hope everything’s okay?

Alright?

Là câu hỏi về sức khoẻ và cuộc sống dưới dạng câu hỏi Yes/No. Alright? Là cách hỏi kém trang trọng hơn câu trên.

 

How have you been keeping?

Là cách hỏi trang trọng hơn nhưng vẫn giữ được mức độ chân thành và thân thiện để hỏi về sức khoẻ của người khác.

 

2. MỘT SỐ CÁCH HỎI KHÁC (sử dụng khi bạn thấy người được hỏi có dấu hiệu không ổn)

 • What’s wrong with you? (Cậu sao thế?)
 • What’s the matter with you? (Có chuyện gì với anh thế?)
 • Are you all right? (Cậu ổn chứ?)
 • Are you not feeling well? (Cậu không khoẻ ah?)

3. CÁC CÂU TRẢ LỜI THƯỜNG GẶP CHO HỎI THĂM VỀ SỨC KHOẺ

Câu trả lời trang trọng nhất

 • Very well, thank you. And you?
 • Fine, thank you.

Các câu trả lời thông thường:

 • Fine, thanks.
 • Pretty good.
 • Not too bad.
 • Great! How are you? (Trả lời + Hỏi lại)
 • It’s going well.
 • I have been better (Dùng khi bạn muốn kể cho người nghe một tin buồn của bạn sau đó)
 • OK
 • All right.
 • I am tired.
 • I have got a cold.
 • I feel quite better today.
 • I have a slight headache.

  HOÀNG HUY
  Bản quyền thuộc về English4all.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *